Skip navigation

Service & Parts

De producten van Eberspächer Sütrak zijn zodanig op elkaar afgestemd dat gedurende de gehele levenscyclus optimale prestaties op het gebied van efficiëntie en betrouwbaarheid kunnen worden gehandhaafd. Dit leidt niet alleen tot geringere service- en exploitatiekosten, maar voorkomt ook dure reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

De professionele begeleiding door Eberspächer Sütrak en zijn gekwalificeerde distributeurs wereldwijd staat garant voor deskundige ondersteuning bij het selecteren van de juiste reserveonderdelen en retrofitkits. Geschoolde medewerkers staan u met vakmanschap terzijde bij de installatie en de acceptatie van de klimaatsystemen.

De constante voorraad van meer dan 3500 reserveonderdelen staat garant voor een betrouwbare levering op het afgesproken tijdstip.

Om geen afbreuk te doen aan de prestaties van uw klimaatsysteem door namaakonderdelen, adviseren wij om uitsluitend gebruik te maken van originele Eberspächer-onderdelen. Alleen op deze wijze kan een perfecte en langdurige functionaliteit van het systeem worden gewaarborgd. De vrijgave van originele onderdelen vindt uitsluitend plaats via Eberspächer Sütrak.
Hieronder vindt u een uittreksel van onze originele Eberspächer-reserveonderdelen:

Het maakt niet uit waar onze producten worden gebruikt - ze bieden aanzienlijke voordelen ten opzichte van goedkope namaakproducten, omdat de kwaliteit van de originele uitrusting als maatstaf geldt.