Skip navigation

Filterdroger

De filterdroger heeft tot taak om alle ongerechtighedenen uit het koelmiddel te verwijderen en tevens alle vochtigheid eraan te onttrekken. Dit vocht dient te worden opgenomen om schade te voorkomen (overmatig vocht kan corrosie, zuur- en slijkvorming en bevriezing van de elektrische klep veroorzaken). Onze originele filterdrogers zorgen met hun hoge kwaliteit ervoor dat dit wordt gewaarborgd.

Ondanks zorgvuldige assemblage is het onvermijdelijk dat vocht in het koelcircuit terecht komt. Daarom moet de filterdroger regelmatig en bij elke opening van het koelcircuit worden vervangen. Veroudering van de filterdroger kan leiden tot aanzienlijke gebreken in het klimaatsysteem.


Meer informatie:

Compressor

Dubbele radiaalventilator